Usługi księgowe

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmujące:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Kadry i płace



Prowadzenie kadr i płac obejmujące:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US,
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • teczki osobowe,
 • dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Kontakt